MJT Ejendomme


MJT Rådgivning administrerer en række ejendomme beliggende i Herning. I de ejendomme der administreres af os, er du som lejer sikret en god service og professionel håndtering af samtlige forhold vedrørende dit lejemål.

Den første kontakt du vil have til os er i forbindelse med fremvisning af det ledige lejemål du er interesseret i. Typisk vil vi foranledige kontakt til den boende lejer i lejemålet, som vil foretage fremvisning. Vi udarbejder lejekontrakt og besvarer eventuelle spørgsmål du måtte have. I henhold til hvidvaskloven er vi som administrator forpligtet til at kende vores lejeres identitet. Du vil derfor i forbindelse med udarbejdelse af kontrakt blive bedt om at legitimere dig og oplyse CPR. Nummer.

Ved MJT anvender vi PBS betalingsløsning. Du vil derfor blive opfordret til at tilmelde dig, således husleje mv. kan opkræves automatisk.

MJT Rådgivning overholder den til enhver tid gældende lovgivning om persondata og persondatabeskyttelse. MJT Rådgivning har udarbejdet persondatapolitik til sikring af overholdelse af reglerne. Såfremt det ønskes kan privatlivspolitikken rekvireres her.

Korsørvej 29A

Nørregade 44

Bryggergade 8 / Dalgas Plads 18

Th. Nielsens Gade 29 A-G

Fynsgade 37A-B

H.C. Ørsteds Vej 42

Rolighedsvej 9

2018 © MJT Bygherrerådgivning