MJT Ejendomme


Må jeg holde husdyr i lejemålet?

Generelt er det ikke tilladt at holde husdyr i de ejendomme der administreres af MJT. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation, men det kræver at det aftales skriftligt.

Hvem sørger for trappevask?

Det er forskelligt fra ejendom til ejendom hvem der står for trappevask. Ved nogle ejendomme er det administrator der står for det og i andre er det overladt til lejerne. Det vil fremgå af din lejekontrakt, hvis du har pligt til at deltage i en ordning med trappevask.

Hvad gør jeg hvis der er problemer med naboer? (støj og lignende)

Hvis du oplever problemer med naboer i form af støj eller andet, indsender du det skriftligt til MJT på udlejning@mjt.dk . I forbindelse med klagen, bedes du oplyse din adresse, samt den adresse klagen vedrører. Vi henviser i øvrigt til vores standardhusorden. Du kan se husordenen HER. 

Hvad gør jeg hvis noget er gået i stykker i min lejlighed?

Du retter henvendelse til MJT enten pr. mail eller telefon. I de ejendomme hvor der er fast tilknyttet vicevært kan der rettes henvendelse til viceværten. Skaden er som udgangspunkt et forhold mellem MJT og den udførende håndværker. Skyldes skaden mislighold eller manglende brugsforståelse af eks. hvidevarer, vil omkostningerne for udbedring/udredning tilfalde lejer.

Hvad er depositum og forudbetalt leje?

I forbindelse med at du overtager lejligheden, indbetaler du et depositum, normalt svarende til 3 måneders leje. Depositum står til sikkerhed for udlejers udgifter til istandsættelse ved fraflytning samt evt. manglende huslejebetaling. Hvor stor en del af depositummet der udbetales ved fraflytning afhænger af lejlighedens stand ved fraflytning. Udbetaling af evt. overskydende depositum sker, når istandsættelsen af lejligheden er færdig. Du vil som lejer modtage en fraflytningsopgørelse, hvor det fremgår hvilke udgifter der har været til istandsættelse mv.

Udover indbetalt depositum, kræves der som udgangspunkt yderligere en måneds forudbetalt leje. Forudbetalt leje er en sikkerhed for at lejer betaler sin husleje. Hvis der er betalt forudbetalt leje på en måned, vil du ikke skulle betale leje den sidste måned du bor i lejligheden.

Hvad gør jeg hvis jeg mister min nøgle?

Du kan kontakte MJT Ejendomme på tlf. 72 40 65 44 indenfor normal åbningstid. Til nogle af de ejendomme vi udlejer har vi nøgler til lejlighederne, men ikke til dem alle. Det er derfor ikke sikkert vi har mulighed for at låse for dig ind i din lejlighed. I så fald må du rette henvendelse til en låsesmed.

Hvad gør jeg hvis der opstår en nødsituation?

Du kontakter MJT Ejendomme på tlf. 72 40 65 44. Følg derefter anvisningerne på telefonsvareren hvis det er udenfor normal åbningstid.

En nødsituation er hvis der er fare for ejendommen eller dens beboere.

Hvad er aconto forbrug?

I ejendommen betaler du udover din husleje aconto forbrug for vand/varme. At det beløb du betaler er et aconto beløb betyder, at det er et overslag over hvad du forventes at bruge i løbet af året. Når året er omme, laves der en samlet opgørelse over det forbrug du rent faktisk har haft. Det kan betyde at du får penge tilbage hvis du har haft mindre forbrug end forventet, men kan også betyde du skal betale ekstra hvis dit forbrug har været højere end forventet.

I nogle tilfælde betales der ikke aconto forbrug, men der betales i stedet direkte til værkerne.

2018 © MJT Bygherrerådgivning