Ind og udflytning

Scroll ned for at læse mere

Ved indflytning afholdes der et indflytningssyn, hvor lejemålet gennemgås og eventuelle fejl og mangler registreres. Du hæfter som lejer ikke for fejl og mangler der var der da du flyttede ind. Der laves ligeledes en registrering af lejemålets generelle stand. Du modtager kopi af indflytningsrapporten og vil derudover have adgang til denne elektronisk på ejendomme.mjt.dk

Ved udflytning laves der på samme vis en gennemgang af lejemålet og det fastslås under synet hvilke arbejder der skal udføres i lejemålet for din regning.

2018 © MJT Bygherrerådgivning